Wymagania na Administratora

Ukończone 15 lat

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć ukończone 15lat!

Mutacja

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz mieć ukończoną mutacje głosową!

Aktywność na serwerze

Styczeń, 2018

Musisz mieć minimum jeden miesiąc aktywności na serwerze!

Dojrzałość emocjonalna

Styczeń, 2018

Aby podanie zostało zaakceptowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Styczeń, 2018

Musisz umieć obsługiwać się serwerem głosowym!

Wolne dwie godziny dziennie

Styczeń, 2018

Musisz posiadać dziennie minimum dwie godziny wolnego czasu, jako administrator!

Kulturę i cierpliwość

Styczeń, 2018

Jako administrator musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i wyższej administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się komunikatorem głosowaym.